Należność za zakupione produkty należy przelać na konto:

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Numer rachunku: PL 96 1050 1764 1000 0097 5027 1778, 

Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Nazwa i adres odbiorcy:

RUBIO Beata Sela-Kępińska

ul. Słowackiego 19

80-257 GDAŃSK